Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, Jernbanetransport, Post og Telekommunikasjoner

St.prp. nr. 93, innst. S. nr. 227 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1989 Innst. S. nr. 227 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1989