Lov om endring i lov av 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten

Ot.prp. nr. 89, innst. O. nr. 111, besl. O. nr. 129 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1989 Innst. O. nr. 111 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1989