Internasjonale valutaforhold og verksemda i Det internasjonale valutafondet

St.meld. nr. 44, innst. S. nr. 270 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. S. nr. 270 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1989