Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. april 1989 og om øking av bevilgningen under kap. 674, post 51 for 1989

St.prp. nr. 74, innst. S. nr. 156 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.04.1989 Innst. S. nr. 156 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 25.04.1989