Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering

Meld. St. 40 (2015-2016), Innst. 193 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 193 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding om trafikksikkerhetsarbeidet. Stortinget vedtok å be regjeringen legge fram forslag til nye virkemidler for bedre trafikksikkerhet. Videre vedtok Stortinget at regjeringen snarest og senes innen inneværende stortingssesjons slutt skal fremme forslag om innføring av alkolås, i tråd med vedtak i forbindelse med behandlingen av Innst. 282 S (2014-2015). Videre ble det vedtatt å be regjeringen styrke det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet, og å be regjeringen styrke kompetansen om trafikkunskap og trafikksikkerhet i barnehage og skole. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2017