Søknad fra Karen Jørgensen om å bli naturalisert norsk borger

Innst. S. nr. 211 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 25.05.1989 Innst. S. nr. 211 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1989