Hovedlinjer for organisering av verdiøkende teletjenester m.v. (VØT)

St.meld. nr. 38, innst. S. nr. 234 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1989 Innst. S. nr. 234 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1989