Mer kunnskap til flere

St.meld. nr. 43, innst. S. nr. 267 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1989 Innst. S. nr. 267 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989