I. Tillegg til St.meld. nr. 45 for 1987-88 Om forskning, forsøk og utviklingsarbeid i opplæringa ( FoU) II. Den sentrale administrasjon for opplæring under Kirke- og undervisningsdepartementet

St.meld. nr. 51, del I, innst. S. nr. 279, for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1989 Innst. S. nr. 279 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1989