Lov om endringer i lov av 12. november 1954 nr. 1 om styret i herreds- og bykommunene og lov av 16. juni 1961 nr. 1 om fylkeskommuner m.v.

Ot.prp. nr. 57, innst. O. nr. 44, besl. O. nr. 57 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. O. nr. 44 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 10.04.1989

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1989