Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins

St.prp. nr. 38 (1996-97), Innst. S. nr. 246 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.06.1997 Innst. S. nr. 246 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997