Årsmelding for Datatilsynet 1988

St.meld. nr. 33, innst. S. nr. 240 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1989 Innst. S. nr. 240 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989