Langtidsplan for det sivile beredskap 1990-1993

St.meld. nr. 52, innst. S. nr. 258 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1989 Innst. S. nr. 258 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989