Militær verneplikt og sivil tjenesteplikt

St.meld. nr. 27, innst. S. nr. 269 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. S. nr. 269 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1989