Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen til endringer i diverse lover i forbindelse med forslag til Stortinget om en Handlingsplan mot Arbeidsledighet på Lang og Kort sikt og oppretting av varig balanse i norsk økonomi (HALK)

Dokument nr. 8:23, innst. O. nr. 43, besl. O. nr. 62, besl. L. nr. 3 og besl. O. nr. 72 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1989 Innst. O. nr. 43 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1989

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 02.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1989