Årsmelding for 1988 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Dokument nr. 4, innst. S. nr. 262 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1989 Innst. S. nr. 262 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989