Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om ekstraordinære riksveitilskudd til Oslos hovedveinett

Dokument nr. 8:27, innst. S. nr. 215 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 25.05.1989 Innst. S. nr. 215 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1989