Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å samle helse- og omsorgs-Norge til ett rike - ved at staten overtar det fulle direkte økonomiske, organisatoriske og administrative ansvar for denne sektor

Dokument nr. 8:28, innst. S. nr. 119 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 15.03.1989 Innst. S. nr. 119 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 04.04.1989