Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om opphevelse av straffelovens § 142 (blasfemiparagrafen)

Dokument nr. 8:29, innst. O. nr. 56 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.04.1989 Innst. O. nr. 56 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.1989