Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om ny finansiering og organisering av skolen ved at det innføres konkurranse i skoleverket (foreldreinflytelse)

Dokument nr. 8:31, innst. S. nr. 184 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. S. nr. 184 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1989