Forslag fra stortingsrepresentantene Borghild Røyseland og Kåre Gjønnes om opphevelse av inntaksstoppen ved Kleivan videregående skole

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Røyseland, Kåre Gjønnes Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. S. nr. 185 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1989