Tiltak mot flom

St.meld. nr. 42 (1996-97), Innst. S. nr. 244 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.06.1997 Innst. S. nr. 244 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997