Melding for 1988 fra Tilsynsutvalget for Stortingsbiblioteket

Innst. S. nr. 126 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.03.1989 Innst. S. nr. 126 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1989