Beretning for 1988 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 135 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 30.03.1989 Innst. S. nr. 135 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.04.1989