Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sortåsløkken og Kjellbjørg Lunde om lovfesting av plikt for kommunene til å bygge og drive barnehager

Dokument nr. 8:33, innst. S. nr. 163 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.05.1989 Innst. S. nr. 163 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1989