Forslag fra stortingsrepresentantene Ingrid I. Willoch og Per-Kristian Foss om å gi Oslo private gymnasium A/S godkjennelse og tilskudd etter privatskoleloven

Dokument nr. 8:34 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingrid I. Willoch, Per-Kristian Foss

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet