Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)

Prop. 13 L (2016-2017), Innst. 111 L (2016-2017), Lovvedtak 32 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 06.12.2016Innst. 111 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.). Foruten lovtekniske endringer, samt opprettinger i lovtekst er følgende endringer vedtatt: – Det er innført en plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven for stønadsmottakere under 30 år. – Retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde fra folketrygden er utvidet. – Pensjonsordningen for ledsagere i utenrikstjenesten til å omfatte samboere er utvidet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 06.12.2016

  Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2016