Pensjonar frå statskassa

St.prp. nr. 45 (1996-97), Innst. S. nr. 185 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1997 Innst. S. nr. 185 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1997