Forslag fra stortingsrepresentant Tora Aasland Houg om å innstille all petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Dokument nr. 8:36, innst. S. nr. 217 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Tora Aasland Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 25.05.1989 Innst. S. nr. 217 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1989