Forslag fra stortingsrepresentantene Kåre Gjønnes og John S. Tveit om endring i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Dokument nr. 8:39, innst. O. nr. 90 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra John S. Tveit, Kåre Gjønnes Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 25.05.1989 Innst. O. nr. 90 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1989