Endring i bevilgningen på kap. 270 under Kirke- og undervisningsdepartementet for 1989

St.prp. nr. 89, innst. S. nr. 177 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1989 Innst. S. nr. 177 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1989