Samtykke til at refusjon av sjømannsskatt til dekning av skatteplikt til Storbritannia for arbeid i britisk sektor av Nordsjøen i perioden 1980-1988 i sin helhet bæres av staten

St.prp. nr. 98, innst. S. nr. 178 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1989 Innst. S. nr. 178 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1989