Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S (2016-2017), kap. 340 og 341, Innst. 115 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2016 Innst. 115 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringen gjaldt en omdisponering mellom kap. 340 og 341.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2016