Forslag fra stortingsrepresentant Ole G. Ueland om at Stortinget bed Regjeringa omgjera Miljøverndepartementet sitt vedtak om å frigjera ca. 470 mål på Forus til industriføremål

Dokument nr. 8:46, innst. S. nr. 244 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ole Gabriel Ueland Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 05.06.1989 Innst. S. nr. 244 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1989