Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five og Johan C. Løken om forebyggelse av klimaendring ved bruk av fossile ressurser gjennom biologisk resirkulering av karbondioksid

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johan C. Løken, Kaci Kullmann Five Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1989 Innst. S. nr. 254 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1989