Nedsettelse av topprenten for eldre lån og økt bevilgning til rentestøtte i Den Norske Stats Husbank

St.prp. nr. 102, innst. S. nr. 213 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 25.05.1989 Innst. S. nr. 213 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1989