Tiltak mot forurensning fra Kjøli Gruber

St.prp. nr. 103, innst. S. nr. 243 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 05.06.1989 Innst. S. nr. 243 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989