Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Akershus og Buskerud

Prop. 46 S (2016-2017), Innst. 215 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 215 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om utbygging og finansiering av E16 mellom Bjørum og Skaret. Det er vedtatt at utbyggingen skal finansieres med bompenger og statlige midler innenfor en kostnadsramme på 4 540 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2017