Tillegg til St.meld. nr. 32 for 1988-89 Norsk Veg- og vegtrafikkplan 1990-93

St.meld. nr. 55, innst. S. nr. 214 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 25.05.1989 Innst. S. nr. 214 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1989