Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Inger Koppernæs og Carl Fr. Lowzow om salg av Christiania Spigerverk A/S

Dokument nr. 8:48, innst. S. nr. 264 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl Fredrik Lowzow, Inger Koppernæs, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. S. nr. 264 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989