Statsministerens redegjørelse om retningslinjer for gen-/bioteknologi

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet