Forslag fra stortingsrepresentantene Sverre Mauritzen, Ingvard Sverdrup, Ole Fr. Klemsdal, Carl Fr. Lowzow og Kaci Kullmann Five om økt bruk av naturgass innen samferdsel

Dokument nr. 8:49 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl Fredrik Lowzow, Ole Frithjof Klemsdal, Ingvard Sverdrup, Kaci Kullmann Five, Sverre Mauritzen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      IKKE-BEH