Tiltak i forbindelse med algeinvasjonen i 1988

St.prp. nr. 115, innst. S. nr. 256 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1989 Innst. S. nr. 256 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1989