Langtidsprogrammet 1998-2001

St.meld. nr. 4 (1996-97), Innst. S. nr. 211 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Foreløpig innstilling Innstilling avgitt 27.05.1997 Innst. S. nr. 211 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1997