Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)

Prop. 72 L (2016-2017), Innst. 303 L (2016-2017), Lovvedtak 93 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.05.2017 Innst. 303 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene går på varsling og arbeidstid. Når det gjelder varsling er følgende vedtatt: - arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold fastslås. – forbud mot å møte varslere med gjengjeldelse. – fastsettelse av at virksomhetene som hovedregel skal utarbeide interne rutiner for varsling. Når det gjelder arbeidstid er følgende vedtatt: - En ny bestemmelse om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.06.2017