Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meld. St. 23 (2016-2017), Innst. 286 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 286 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Meldinga blei vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2017