Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

Meld. St. 26 (2016-2017)

Merknad

Det holdes felles høring vedr. 1) Meld. St. 26 (2016-2017) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 og 2) Dokument 8:17 S (2016-2017) Representantforslag om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang