Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

Meld. St. 26 (2016-2017), Innst. 357 S (2016-2017)

Merknad

Det holdes felles høring vedr. 1) Meld. St. 26 (2016-2017) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 og 2) Dokument 8:17 S (2016-2017) Representantforslag om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 357 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2017