Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

Prop. 149 L (2016-2017), Innst. 54 L (2017-2018), Lovvedtak 6 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2017 Innst. 54 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2017