Tilleggsbevilgning i forbindelse med lønnsoppgjøret for kommuneansatte

St.prp. nr. 137, innst. S. nr. 296 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 15.06.1989 Innst. S. nr. 296 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1989