Klage fra Oberstløytnant Erik Woldmo, Oslo, over angivelig forbigåelse ved besettelse av militært embete

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet